أصدقاء الدليفراند... كونوا على الموعد في 22 حزيران 2018، السابعة مساء للمشاركة في حفل توقيع ديوان أول العنقود للأستاذ جوزيف الحاج

 

 

Membres du comité
    
 
Membres du Comité des Parents 2014-2015
Président
Mr. Raghid Bejjani
Vice - Président
Mme Nahla Safi
Trésoriers
Mme Lamia Yehya
Mr. Antoine Zoghbi
Secrétaire
Mme Aicha Askar
Membres associés
Mr. Gaby Matta
Mr. Charbel Féghali
Mme Liliane Bejjani
Mme Perla Karam